Servisim

Duke u mbështetur në praktikën tonë shumëvjeçare dhe në përvojën e stafit tonë të dedikuar, pranojmë për riparim të gjitha llojet e makinave për kafe dhe ofrojmë zgjidhje për pjesën më të madhe të defekteve të tyre. Njësia e jonë për servisim ofron shërbimet e mëposhtme

Makina për kafe

Mullinj të kafes

Shërbime tereni