Eurocafe Classic

Kokrra të kafesë të zgjedhura me vëmendje dhe të pjekura me merak. Të ruhet në vend të thatë, larg prej dritës dhe vajrave eterik. Prodhimi është i dedikuar për pregaditje të esspreso kafesë.

Eurocafe Crema

Kokrra të kafesë të zgjedhura me vëmendje dhe të pjekura me merak. Të ruhet në vend të thatë, larg prej dritës dhe vajrave eterik. Prodhimi është i dedikuar për pregaditje të esspreso kafesë.    

Eurocafe Aroma

Kokrra të kafesë të zgjedhura me vëmendje dhe të pjekura me merak. Të ruhet në vend të thatë, larg prej dritës dhe vajrave eterik. Prodhimi është i dedikuar për pregaditje të esspreso kafesë.